Polityka Opinii

§ 1
[POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

Ta polityka opinii reguluje publikowanie opinii na tej stronie oraz w obrębie mediów społecznościowych i wizytówki Google używanych przez Autorkę. Prezentowanie opinii w ramach sklepu internetowego jest opisane w Regulaminie sklepu internetowego.

§ 2
[DEFINICJE]

 1. Autorka – Gabriela Kurowska;
 2. Klient – osoba fizyczna korzystająca z oferowanych przez Autorkę Usług lub Produktów pod odpłatnym lub nieodpłatnym tytułem prawnym;
 3. Media – profile w mediach społecznościowych, a to: Instagram, Facebook, LinkedIn;
 4. Opinia – wypowiedź (lub jej fragment wybrany przez Autorkę) Użytkownika na temat usług lub produktów Autorki udostępniona przez Autorkę na stronie lub przez Użytkownika w obrębie Mediów społecznościowych lub Wizytówki Google;
 5. Produkt lub Usługa – produkty i usługi oferowane przez Autorkę, w tym treści cyfrowe;
 6. Sklep – sklep internetowy pod adresem: www.infoblogerka.pl;
 7. Strona lub Serwis – strona www.infoblogerka.pl;
 8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Mediów, Wizytówki lub Serwisu, w tym Klient;
 9. Wizytówka Google – profil w serwisie Google Moja Firma oraz na mapach od Google dostępna pod tym adresem.

§ 3
[OPINIE PUBLIKOWANE PRZEZ AUTORKĘ]

 1. Autorka samodzielnie publikuje w Serwisie wybrane Opinie otrzymane od Klientów drogą elektroniczną, pocztową lub inną.
 2. Autorka publikuje Opinie zarówno negatywne jak i pozytywne.
 3. Opinie przed publikacją są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszą polityką opinii.

§ 3
[OPINIE DODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW]

 1. Autorka umożliwia samodzielne opublikowanie Opinii przez Klienta udostępniając odpowiedni formularz pod wybranym produktem w Sklepie.
 2. Opinie Użytkowników w profilu Wizytówki Google lub Mediów są dodawane przez nich samodzielnie za pomocą przeznaczonych do tego celu formularzy.
 3. Opinie są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszą polityką opinii.

§ 5
[WERYFIKOWANIE OPINII]

 1. Opinie są weryfikowane pod kątem zgodności z tą polityką.
 2. Weryfikowanie opinii to proces polegający na ustaleniu czy Użytkownik, który dodał Opinię jest Klientem. Weryfikacja następuje poprzez weryfikację i porównanie danych osobowych (imię, nazwisko / pseudonim, adres e-mail).
 3. Jeśli weryfikacja ta będzie negatywna lub zaistnieją wątpliwości co do tego czy Użytkownik jest Klientem Autorka występuje z prośbą do Użytkownika o udzielenie potwierdzenia, że jest Klientem.
 4. Po potwierdzeniu, że Użytkownik, który dodał Opinię jest Klientem, Autorka publikuje Opinię w Serwisie.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik, który dodał Opinię w Mediach lub Wizytówce nie był Klientem Autorka występuje z prośbą do właściciela usługi o usunięcie takiej opinii z pomocą udostępnionych przez właściciela odpowiednich funkcji tych serwisów.

§ 6
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Opinie umieszczone w innych miejscach niż Wizytówka Google, Media i Serwis nie są weryfikowane przez Autorkę.
 2. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii, ani za szkody czy roszczenia powstałe wskutek zamieszczenia Opinii czy błędnego zrozumienia jej treści.
 3. Autorka zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji Opinii w dowolnym momencie jeśli Opinia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, nawołuje do mowy nienawiści, hejtu, zawiera linki do innych stron internetowych, dane osobowe i inne poufne dane, treści pornograficzne, szerzące nienawiść, dyskryminujące, rasistowskie, promuje przemoc psychiczną i inne podobne. Autorka zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii dotyczących Produktów lub Usług wycofanych z oferty.
 4. Polityka opinii może ulegać zmianom w związku ze zmianą przepisów w zakresie informowania o polityce opinii, zmianą narzędzi lub rozwojem technologii wykorzystywanych na Stronie.

aktualizacja: 11.10.2023 r.