Polityka prywatności

§ 1
[POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

1.     Strona infoblogerka.pl to strona internetowa marki osobistej związana z kompetencjami informacyjnymi i informatycznymi (cyfrowymi) jako kompetencjami kluczowymi w procesie uczenia się przez całe życie. Mówię tutaj o tym jak być świadomym swoich potrzeb informacyjnych, jak wyszukiwać i wykorzystywać informacje, jak walczyć z przeciążeniem i wykluczeniem informacyjnym. O sprawnym rozwiązywaniu problemów technicznych, korzystaniu z mediów, programów, aplikacji. O prywatności w sieci, bezpiecznym surfowaniu, tworzenia treści cyfrowych i dzielenia się nimi. Oprócz tego w rozwinięciu tematu kompetencji kluczowych autorka pomaga w rozwoju osobistym i biznesowym jako wirtualna asystentka i projektantka stron internetowych zgodnych z zasadami architektury informacji.

2.     Celem tego dokumentu jest zaprezentowanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania technologii oraz ciasteczek (plików cookie) w trakcie korzystania przez użytkowników z serwisu infoblogerka.pl, poniżej zdefiniowanego jako Strona lub Serwis. Polityka prywatności może ulegać zmianom w związku ze zmianą przepisów w zakresie informowania o polityce prywatności Strony, zmianą narzędzi lub rozwojem technologii wykorzystywanych na Stronie.

§ 2
[DEFINICJE]

1.     Administrator – Gabriela Kurowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabriela Kurowska, NIP: 6772361178, REGON: 524953125, adres do doręczeń: FUP Kraków 55, 30-420 Kraków, ulica Zakopiańska nr 97 skrytka pocztowa nr 30, email: gkurowska@infoblogerka.pl

2.     Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

3.     Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

4.     Przetwarzanie –  oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;

5.     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6.     Strona lub Serwis – niniejszy serwis internetowy www.infoblogerka.pl wraz z wszystkimi podstronami oraz funkcjonalnościami w jej obrębie.

7.     Pliki Cookies, Cookies lub Ciasteczka – krótkie pliki tekstowe, zarówno własne jak i zewnętrzne, sesyjne jak i trwałe, które serwer wysyła na urządzenie z którego odwiedza się strony internetowe, w tym Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa użytkownika na to pozwala. 

8.     Użytkownik – osoba korzystająca ze strony w jakikolwiek sposób oraz osoba korzystająca z usług Administratora.

§ 3
[ADMINISTRATOR, WSPÓŁADMINISTRATORZY, ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH]

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabriela Kurowska, z którą można się skontaktować pod adresem email: gkurowska@infoblogerka.pl.

2.     W związku z korzystaniem przez Administratora z serwisów społecznościowych, tj. prowadzeniem kont w serwisach Instagram i Facebook odbiorcą państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Meta Platforms Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Place Grand Canal Harbour, Dublin 2 DUBLIN, 2 Ireland), zwana dalej także “Meta”.

3.     W związku z możliwością korzystania w ramach Strony z wtyczek społecznościowych pozwalających udostępniać treść Strony odbiorcą danych osobowych są lub mogą być

1)     spółka pod firmą WhatsApp Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia prywatna spółka akcyjna zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 607470. Polityka prywatności.

2)     spółka pod firmą Meta Platforms Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Place Grand Canal Harbour, Dublin 2 DUBLIN, 2 Ireland). Polityka prywatności.

3)     spółka pod firmą Twitter International Unlimited Company (adres: Attn: Data Protection Officerm One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland). Polityka prywatności.

4) spółka pod firmą Linktree Pty Ltd (223 Liverpool St, Gadigal (Darlinghurst) NSW 2010). Polityka prywatności.

a ponadto:

4)     spółka pod firmą Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (adres: Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ireland) – jako dostawca usługi Gravatar umożliwiającej komentowanie artykułów blogowych. Polityka prywatności.

5)     spółka pod firmą Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Stronę oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics), zwana dalej także “Google”. Polityka prywatności.

6) podmioty zaangażowane do obsługi technicznej np. kurierskiej, prawniczej, księgowej.

4.     Prowadzona przez Administratora działalność wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe i jest to:

1) spółka pod firmą JDM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie (adres: 60-095 Murowana Goślina, ulica Smolna nr 2/12, REGON: 369548120, NIP: 7773309401, KRS:0000720251) zapewniająca usługi hostingowe strony i przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze. Polityki prywatności JDM.

2) spółka pod firmą IFIRMA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-234 Wrocław, ulica Grabiszyńska nr 241G, REGON: 93108239400000, NIP: 8981647572) zapewniająca usługi księgowe. Polityka prywatności IFIRMA.

§ 4
[PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ]

1. Administrator współpracuje z podmiotami, których siedziby znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Jednocześnie Administrator korzysta z usług podmiotów takich jak np. Facebook, Instagram (należące do Meta), Whatsapp czy Google, Linktree, które mają międzynarodowy zasięg i mogą przechowywać dane osobowe na serwerach leżących na terenach w państw trzecich (tj. leżących poza EOG), w szczególności w USA.

3. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych przyjętych decyzjami Komisji Europejskiej zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz skuteczną realizację praw podmiotów danych.

§ 5
[CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA]

1.     Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celu: 

1)     zapisywania danych w Plikach Cookies, które wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania Strony,

2)     komentowania na Stronie artykułów blogowych,

3)     przedstawienia i wysłania oferty Administratora, informowania o usługach Administratora,

4)     kontaktowanie się drogą mailową lub telefoniczną,

a to na podstawie zgody w rozumieniu artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO;

5)     przesłania oferty usług Administratora,

6)     podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

7)     wykonania zawartej umowy, 

a to na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera b RODO;

8)     spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z przepisami prawa, 

9)     realizacji obowiązków podatkowych i księgowych w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego, np. wystawienie rachunku czy faktury, również na próbę Użytkownika, w tym w celach archiwalnych,

a to na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera c RODO;

10)     zarządzania i administrowania Stroną, w tym w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz jej funkcji, optymalizacji Strony, poprawy wydajności działania Strony wraz z jej funkcjonalnościami, zapewnienia bezpieczeństwa, w tym prowadzenia analiz czy badań,

11)     obsługi poczty elektronicznej, wysyłania wiadomości email, w tym obsługi newslettera, kontaktu z użytkownikiem,

12)     tworzenia baz danych,

13)     zarządzania i administrowania kontami w serwisach społecznościowych (Instagram, Facebook, Gravatar, Whatsapp), wchodzenia w interakcję z użytkownikami serwisów społecznościowych, kontaktem online, w tym odpowiadania na zadane pytania, informowania, tworzenia społeczności,

14)     tworzenia archiwum na potrzeby zabezpieczenia informacji mogących posłużyć do wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy, wymienionej korespondencji, ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

a to na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO;

2.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne do skorzystania z określonej funkcjonalności, w szczególności może być niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

§ 6
[PLIKI COOKIES]

1.     Jak większość stron internetowych Strona używa Plików Cookies.

2.     Pliki Cookies nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika strony i nie pobierają żadnych informacji poufnych z jego urządzenia.

3.     Dane zbierane przy pomocy Plików Cookies wykorzystywane są w celu:

1)     prawidłowego działania Strony oraz jej funkcji;

2)     dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkowników;

3)     w celu optymalizacji Strony;

4)     zapamiętania preferencji użytkowników;

5)     łączenia z portalami społecznościowymi;

6)     analitycznym i statystycznym.

4.     Rodzaje Plików Cookies:

1)     sesyjne –  to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu zakończenia sesji korzystania ze strony, mp. wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania umożliwiającego korzystanie ze Strony (przeglądarki internetowej).

2)     stałe – to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5.     Podczas pierwszej wizyty użytkownika na Stronie użytkownikowi jest wyświetlany komunikat dotyczący stosowania plików cookies

6.     Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza konfigurację uniemożliwiającą przechowywanie Plików Cookies. Może to jednak utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Strony.

7.     Ze Strony można korzystać używając do tego przeglądarki w trybie incognito / trybie prywatnym, w którym zgodnie z zasadami działania konkretnej przeglądarki, po jej zamknięciu pliki cookies zostają usunięte z urządzenia użytkownika. 

8.     Szczegóły na temat konfiguracji uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies lub trybu incognito / trybu prywatnego znajdują się w dokumentacji pomocy danej przeglądarki.

9.     Informacje o sposobach usunięcia Plików Cookies następujących przeglądarek:

    1)     Przeglądarka Firefox

    2)     Przeglądarka Chrome

    3)     Przeglądarka Opera

    4)     Przeglądarka Safari

§ 7
[LOGI SERWERA]

1.     Korzystanie ze Stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym Strona jest przechowywana, co wiąże się z zapisem tych zapytań w logach serwera.

2.     Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z użytkownikami i nie są wykorzystywane do ich identyfikacji.

3.     Informacje zapisane w logach serwera mogą być wykorzystane do:

1)     administrowania serwisem i serwerem;

2)     diagnozowania problemów technicznych z serwerem;

3)     zapewnienia bezpieczeństwa.

4.     Zapisowi w logach serwera mogą podlegać: informacje o nazwie stacji roboczej użytkownika, adresie IP komputera, z którego zapytanie nadeszło, czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, godzinie dostępu do strony, języku i przeglądarce i systemie operacyjnym użytkownika oraz adresie strony, z której użytkownik został przekierowany.            

§ 8
[WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA]

Administrator w ramach swojej działalności wykorzystuje narzędzia do zapewnienia możliwości działania Strony oraz świadczenia usług, a to: 

1.     Pliki Cookies – opisane wyżej,

2.     Logi serwera – opisane wyżej,

3.     Serwisy społecznościowe lub media społecznościowe – jeśli użytkownik obserwuje w mediach społecznościowych profile Administratora, wchodzi w ich obrębie w jakąkolwiek interakcję, Administrator przetwarza dane widoczne publicznie w profilu użytkownika wyłącznie w celu obsługi i prowadzenia profilu w danym serwisie. Podstawą przetwarzania danych w tych serwisach przez Administratora jest zgoda użytkowników, zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a RODO; (która może być wyrażona np. poprzez polubienie, obserwowanie, wchodzenie w interakcję). W każdym momencie użytkownik może przestać obserwować profil Administratora. Korzystanie przez użytkownika z danego medium społecznościowego może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies oraz przetwarzaniem danych osobowych przez jego właściciela. Jeśłi przejście do serwisu spolecznościowego nastąpiło poprzez kliknięcia w przycisk przekierowujący ze Strony, to od momentu kliknięcia, Administrator nie ma wpływu na zakres danych osobowych gromadzonych przez ten serwis społecznościowy. Zachęcam zapoznanie się z polityką prywatności danego serwisu. 

4.     Wtyczki społecznościowe służące do udostępniania i dzielenia się treścią Strony, kierujące do serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Whatsapp czy Twitter. Po kliknięciu w ikonę odpowiadającą za udostępnienie danego fragmentu Strony (np. artykułu) poprzez odpowiedniego usługodawcę społecznościowego, użytkownik zostaje przekierowany do jego strony, co może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies, a dane osobowe są przetwarzane przez jej właściciela. Od momentu kliknięcia w przycisk udostępniający treść do serwisu zewnętrznego, Administrator nie ma wpływu na to jakie dane osobowe gromadzone są przez ten serwis. W takim przypadku zachęcam zapoznanie się z polityką prywatności danego serwisu.

5.     Wiadomości email – jeśli użytkownik kontaktuje się z Administratorem drogą mailową dobrowolnie podaje mu przesłane w tej wiadomości informacje, a Administrator przetwarza je do odpowiedzi (obsługi) zapytania.

6.     Komentarze – użytkownik poprzez dodanie komentarza dobrowolnie wprowadza w formularzu dane takie jak imię, adres email, adres strony www, które zostają wprowadzone do systemów łącznie z adresem IP komputera z którego komentarz został dodany. Jeśli komentowanie odbywa się za pomocą usługi Gravatar, to anonimizowany ciąg znaków utworzony z adresu e-mail użytkownika (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy użytkownika jest widoczny publicznie obok komentarza. Podczas procesu komentowania użytkownik może wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

7.     Osadzone treści z innych witryn – Artykuły na Stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy z Youtube, którego właścicielem jest Google). Korzystanie z nich jest analogiczne do sytuacji, w której użytkownik odwiedza bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny te mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, w tym śledzić interakcje użytkownika z materiałem, jeśli posiada on konto i jest zalogowany w tym serwisie z którego materiał pochodzi.

8.     Narzędzia analityczne, a to:

1)     Google Analytics – usługa, za pomocą której, poprzez kod śledzący wykorzystujący pliki cookie Google, możliwe jest zbieranie następujących danych użytkownika: informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej użytkownika, czas spędzony na Stronie, poszczególne przejścia pomiędzy podstronami Strony. Administrator korzysta z Google Analytics 4, w którym anonimizacja adresów IP nie jest konieczna, ponieważ adresy IP nie są rejestrowane ani przechowywane. Użytkownik, aby wyłączyć możliwość wykorzystywania jego danych w Google Analytics może użyć dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics w witrynach, które używają obsługiwanych wersji kodu JavaScript Google Analytics (analytics.js, gtag.js). Dodatek dostępny jest tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

2)     Administrator może wykorzystywać również dostępne w panelu administratora danego medium społecznościowego funkcje statystyczne dostarczane wraz z usługą społecznościową.

9.     Linki odsyłające zawarte na Stronie. Po kliknięciu w link Administrator nie ma wpływu na zakres danych osobowych gromadzonych przez tę stronę, ani treści przekazywane przez te strony. Zachęcam każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności danej odwiedzanej strony.

§ 9
[OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od ilości czasu niezbędnego do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a to: 

1.     dane osobowe zebrane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, przy czym po wycofaniu zgody dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;

2.     dane osobowe zebrane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do wykonania zawartej umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) są przetwarzane przez okres prowadzenia wszelkich rozmów przed zawarciem umowy lub wykonaniem usługi, negocjacji warunków umowy lub wykonania usługi celem ich realizacji, a także przez cały okres współpracy z związku z zawartą umową lub realizacją usługi, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa; 

3.    dane osobowe zebrane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym RODO, prawa podatkowego czy rachunkowego;

4.     dane osobowe zebrane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) są przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu złożonego na podstawie o art. 21 RODO; 

5.   dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Administratora profili w serwisach społecznościowych są przetwarzane przez okres istnienia profili związanych w jakikolwiek sposób ze Stroną, grup dyskusyjnych w obrębie odpowiedniego serwisu społecznościowego lub do czasu usunięcia przez Użytkownika danych ze swoich profili;

6.     dane osobowe zebrane w celach analitycznych, statystycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową są przetwarzane do chwili w którym dane te przestną być aktualne lub przydatne; 

7.     dane osobowe zebrane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami są przetwarzane do momentu upływu okresu przedawnienia zgodnie z przepisami prawa.

§ 10
[UPRAWNIENIA]

Użytkownik ma prawo, na zasadach przewidzianych przepisami do:

1.     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

2.     żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, 

3.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

4.     przenoszenia danych,

5.     złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych do właściwego organu nadzorczego,

6.     do wycofania zgody na przetwarzanie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

aktualizacja: 06.11.2022 r.
aktualizacja: 31.03.2023 r.